Αξιοκρατία
10 Ιδέες

Αξιοκρατία 

Kάθε Yπουργός ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει ο νόμος. Oι Yπουργοί χωρίς χαρτοφυλάκιο ασκούν όσες αρμοδιότητες τους αναθέτει ο Πρωθυπουργός με απόφασή του.
Σύνταγμα των Ελλήνων
άρθρο 83 παρ.1

Σήμερα οι υπουργοί και οι λοιποί αξιωματούχοι επιλέγονται με καθαρά προσωπικά και υποκειμενικά κριτήρια του εκάστοτε πρωθυπουργού, όπως για παράδειγμα την αφοσίωση τους στην κομματική ηγεσία, το κατά πόσο επηρεάζουν και “ελέγχουν” λοιπά κομματικά στελέχη, το σε ποιο βαθμό ικανοποιείται ή ελέγχεται η εσωκομματική αντιπολίτευση, κ.ά. Ταυτόχρονα, η πλειοψηφία των εν λόγω αξιωματούχων δεν έχουν κανένα επάγγελμα ή ειδικότητα παρά μόνο αυτή του “πολιτικού”, ενώ πολλές φορές δεν έχουν ούτε τη στοιχειώδη σχετική μόρφωση και εμπειρία. Υπάρχει δηλαδή παντελής έλλειψη αξιοκρατίας. Είναι συνεπώς αναγκαίο να επιλέγονται οι βέλτιστοι ειδικοί και επιστήμονες για τις εν λόγω θέσεις πάντα με γνώμονα την κατάρτιση, την ικανότητα και την εμπειρία. Επίσης πρέπει υποχρεωτικά οι αξιωματούχοι να σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο του χαρτοφυλακίου που αναλαμβάνουν. Οι πολίτες και η χώρα δικαιούνται μόνο τους καλύτερους.

Παραδείγματα εφαρμογής: Αξιολόγηση στο δημόσιο τομέα

Related posts

Leave a Reply