Πολιτικό χρίσμα
10 Ιδέες

Πολιτικό χρίσμα 

Οι πολιτικοί υποψήφιοι κάθε κόμματος (ποιοι θα είναι δηλαδή στο ψηφοδέλτιο) επιλέγονται αυστηρά και υποχρεωτικά από τον εκάστοτε πολιτικό αρχηγό και τους συνεργάτες του χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση με την τοπική κοινότητα. Αποτέλεσμα αυτού οι διάφοροι υποψήφιοι να αισθάνονται υποχρεωμένοι σε διάφορους μηχανισμούς και στην ηγεσία του κόμματος, την οποία καταλήγουν και να εξυπηρετούν αντί να εκφράζουν την εκλογική τους περιφέρεια. Επιπλέον αρνητικό αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας από την οποία είναι αποκλεισμένοι οι πολίτες, είναι ο περιορισμός των υποψηφίων ανάμεσα στους εκλεκτούς των κομμάτων. Αυτό έχει ως συνέπεια όταν ο πολίτης πηγαίνει στην κάλπη, να περιορίζεται στο να επιλέξει ανάμεσα από αυτούς που έχουν προεπιλέξει για αυτόν οι κομματικοί αρχηγοί. Προφανώς η εν λόγω διαδικασία αποτελεί νόθευση της ιδέας της Δημοκρατίας και συνεπώς κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια προκριματικών εκλογών στις οποίες μπορεί να είναι ελεύθερα υποψήφιος ο οποιοσδήποτε πολίτης. Αυτοί που θα αναδειχθούν νικητές των προκριματικών εκλογών θα είναι και οι υποψήφιοι των κομμάτων τους κατά τη γενική εκλογική διαδικασία η οποία και θα ακολουθεί. Με αυτόν τον τρόπο ακυρώνονται οι κομματικοί μηχανισμοί που απαξιώνουν την πολιτική, ενώ ταυτόχρονα καταργείται και το πελατειακό πολιτικό χρίσμα.

Related posts

Leave a Reply