Nederlands
Languages

Nederlands 

Delta-Doelstellingen/ambities

Delta: Wat is het, wat vertegenwoordigt het en wat wenst het te bereiken

We hebben inmiddels alles al geprobeerd. Links of rechts georiënteerd, extremisten en gematigden.  Politieke- partijen en bondgenootschappen, nieuwe gezichten en oude. Experts en onwetenden,  populisten en technocraten. Het resultaat was altijd het zelfde en altijd gekeerd tegen ons.

Men beweert dat we krijgen (zij die ons regeren) wat we waard zijn, aangezien wij op hen onze stem hebben uitgebracht en dus medeverantwoordelijk hiervoor zijn. Door ons via een verwijtende propaganda te demoniseren wordt ons geen uitweg meer geboden en worden wij als burger tegen elkaar opgezet. Als er een schuldige is aan te wijzen dan kan dan slechts ons politieke systeem zijn. Hetzelfde systeem dat nog altijd haar politieke kandidaten ‘’gezegend’’ voortbrengt op een wijze die voortkomt en zichzelf overleefd uit de voorgaande eeuw.  Hetzelfde zieke politieke systeem waarvan 20% van de zogeheten vertegenwoordigers niet worden gekozen door de burgers (12 parlementsleden vanuit de regio en 50 als ‘’bonus’’ voor de verkiezingswinnaar) en waar de regerende partij slechts 19,43% van de stemmen behaalde bij de laatste verkiezingsuitslag in 2015! Hetzelfde corrupte politieke systeem dat een blanco stem gelijkstelt aan een ongeldige stem en dit in haar voordeel letterlijk mee laat tellen. Op deze manier worden stemmen ontnomen van de burgers die de partijen steunen die niet trachten de kiesdrempel te behalen.

We weten dus wat we niet nodig hebben en hebben kennis van waar we juist niet op hoeven te rekenen om tot een oplossing te komen. Deze zoektocht is niet lang gezien de genen waar we naar zoeken wij zelf zijn. Men heeft geprobeerd ons te overtuigen dat we initiatiefloos, ongeïnteresseerd en niet participerend zijn. In werkelijkheid is het dit systeem dat ons gevangen houdt en ons onmachtig maakt om hier tegen te reageren. Terwijl elke poging tot deelname wordt gecontroleerd(verkiezingen) of geannuleerd door dit partijpolitieke systeem en haar ‘’doorgestoken kaart’’ spelletjes.  Rest ons om heft in eigen handen te nemen, vrij en zonder angst. Dit door de regels van het spel te herschrijven. Dit is ‘’Delta’’.

Delta is het eerste politieke partij overschrijdende initiatief met als doel de totale verandering van het politieke systeem in Griekenland. Het opvangen van het democratische vacuüm dat is ontstaan en de zoektocht naar permanente oplossingen voor de problemen van de burgers.

Het instellingsbouwwerk van Delta bestaat uit 10 veranderingsprincipes als antidote op de teloorgang van de politieke partijen, het politieke systeem en de parlementaire democratie. Het betreft 10 ideeën van ‘’gezond verstand’’ die over het algemeen als breed gedragen worden gezien. Sommige hiervan zijn:

-Afschaffing van het benoemen/plaatsten en controleren van de rechterlijke macht door de overheid

-Volledige zelfstandigheid van gemeenten en regio’s.

-Verplichte democratische structuur binnen de politieke partijen.

-Afschaffing van het pardon en (wettelijke)privileges van parlementariërs en ministers.

-Het aangaan van de confrontatie met de ‘’systeem’’ ziektes die verweven zijn in corruptie en de burger hierdoor niet alleen daarin betrekken maar tevens zijn waardigheid aantasten.

Maar boven alles promoot Delta de democratie, in een collectieve en versterkte vorm waarin de burger centraal staat en actief deelneemt in het politieke spectrum van het land. We spreken hier dan ook van een politieke revolutie.

We starten door gelijkgezinden te vinden in Griekenland. De toename van dit aantal zal leiden tot een vergelijkbare uitbreiding van onze politieke druk op het politieke systeem, via benadering van parlementariërs en leden van het overheidsapparaat zullen wij onze ideeën en ‘’gezond verstand’’ acties promoten in het land.

Indien het systeem hier geen gehoor en wenst te geven in combinatie met een respectabel aantal politieke aanhangers van onze kant, zal Delta uiteindelijk uitgroeien tot een politieke stroming, capabel genoeg om deze aanhangers te vertegenwoordigen.

Related posts

Leave a Reply