Η πρόσβαση στην κοινωνική και πολιτική ζωή – δικαίωμα κάθε πολίτη
Δικαιώματα

Η πρόσβαση στην κοινωνική και πολιτική ζωή – δικαίωμα κάθε πολίτη 

Δεδομένου του γεγονότος ότι η υγεία και η αρτιμέλεια αποτελούν από τα πολυτιμότερα αγαθά και τυχόν έλλειψη αυτών οφείλει να αναγνωρίζεται και να αντιμετωπίζεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία και ανθρωπιά, το δέλτα δηλώνει με σαφήνεια ότι προασπίζεται τα ήδη κεκτημένα δικαιώματα των ΑμεΑ και θα αγωνιστεί με όλες του τις δυνάμεις για την κατάκτηση νέων απαραίτητων και αυτονόητων δικαιωμάτων και προνομίων για την ευημερία όλων των ανθρώπων. Είναι χρέος, τιμή μας και αμετακίνητη πάγια θέση μας να υπερασπιζόμαστε όλες τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και άκρως σύμφυτο με τους ίδιους τους εθελοντές του δέλτα αλλά και την ουσιαστική δημοκρατία, η οποία πρεσβεύει να υπάρχει ουσιαστική κοινωνική ισότητα μεταξύ όλων των συμπολιτών, να αποκτήσουν όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες φωνή και κοινωνική/πολιτική παρουσία και να μεριμνήσουμε για τα δικαιώματα που θα συμβάλλουν στην γνήσια ευζωία όλων – και όχι μόνο αυτών που η τύχη τους ευνόησε να είναι απολύτως υγιείς.

  • Ίριδα Σταθάκου

Related posts

Leave a Reply