Ισότητα
10 Ιδέες

Ισότητα 

O βουλευτής διώκεται μόνο για συκοφαντική δυσφήμηση, κατά το νόμο, ύστερα από άδεια της Bουλής.
Σύνταγμα των Ελλήνων
άρθρο 61 παρ.2 (Ανεύθυνο των βουλευτών)

Κανείς δεν έχει το ακαταλόγιστο. Όλοι πρέπει να διώκονται για οποιαδήποτε περίπτωση παρανομίας – όχι μόνο για κάποιες εξ αυτών! Επιπλέον όταν απαιτείται η άδεια ενός οργάνου για την τιμωρία οποιασδήποτε πράξης των μελών του, το όργανο αυτό λειτουργεί εκ των πραγμάτων συντεχνιακά και τα μέλη του αλληλοκαλύπτονται – κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί ιστορικά. Η μόνη σχετική και δίκαιη πρόβλεψη είναι η απαγόρευση δίωξης των βουλευτών για θέσεις ή απόψεις που εξέφρασαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και τη συμμετοχή τους στη βουλή.

Όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος ο βουλευτής δεν διώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος.
Σύνταγμα των Ελλήνων
άρθρο 62 παρ.1 (Ακαταδίωκτο των βουλευτών)

Με την ως άνω συνταγματική πρόβλεψη, καταργείται η αρχή της ισότητας των πολιτών απέναντι στους νόμους και οι βουλευτές αναδεικνύονται σε πολίτες ανώτερης κατηγορίας. Κανένα σώμα στην Ελλάδα δεν μπορεί να δώσει ασυλία σε κάποιον που παρανομεί. Όλοι οι πολίτες είμαστε ίσοι και κανείς δεν μπορεί να βρίσκεται υπεράνω νόμου!

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας μόνο με τη συγκατάθεση της Bουλής έχει το δικαίωμα να απονέμει χάρη σε Yπουργό που καταδικάστηκε.
Σύνταγμα των Ελλήνων
άρθρο 47 παρ.2 (Χάρη και αμνηστία)

Είναι απαράδεκτο να δίνονται χάρες στους πολιτικούς οι οποίοι λαμβάνουν σημαντικότατες αποφάσεις που επηρεάζουν τη χώρα και τους πολίτες και για τις οποίες θα πρέπει να αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη.

Μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως νόμος ορίζει.
Σύνταγμα των Ελλήνων
άρθρο 86 παρ.1

Η αλληλοκάλυψη και αλληλοϋποστήριξη των πολιτικών είναι σκανδαλώδης και πρέπει να καταργηθεί θεσμικά, καθώς αυτό το καθεστώς αποτελεί την αιτία της καταστροφικής άσκησης της εξουσίας από τους πολιτικούς και φθείρει τους θεσμούς.

Οι αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του νόμου αυτού παραγράφονται με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από την ημέρα που τελέστηκαν.
Νόμος του κράτους
Νόμος περί ευθύνης υπουργών

Οι πολιτικοί και κυρίως οι υπουργοί πρέπει να έχουν πολιτική αλλά και ποινική ευθύνη και κόστος σε περίπτωση παρανομίας τους και δεν πρέπει να ισχύει καμία ειδική παραγραφή για αυτούς.

Related posts

Leave a Reply