Ανεξαρτησία Ο.Τ.Α.
10 Ιδέες

Ανεξαρτησία Ο.Τ.Α. 

Το Κράτος λαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των πόρων αυτών.
Σύνταγμα των Ελλήνων
άρθρο 102 παρ.5

Η αλήθεια είναι πως το υδροκέφαλο κράτος ελέγχει απόλυτα την τοπική αυτοδιοίκηση είτε έμμεσα, μέσω επιρροής στα οικονομικά των δήμων και των περιφερειών, είτε άμεσα μέσω των κομματικών αξιωματούχων που υποστηρίζονται  και καταλαμβάνουν θέσεις είτε ως εκλεγμένοι είτε ως συνδικαλιστικοί παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο έμμεσος έλεγχος μπορεί να διακοπεί με τη δυνατότητα καταγγελίας των προσπαθειών επιρροής της τοπικής αυτοδιοίκησης από τα κρατικά όργανα. Από την άλλη, ο άμεσος έλεγχος επιβάλλεται να σταματήσει με την απόλυτη απομάκρυνση των κομμάτων από την τοπική αυτοδιοίκηση, μιας και δεν υπάρχει καμία απολύτως σχέση μεταξύ κομματικών γραμμών, της εθνικής πολιτικής και των πραγματικών αναγκών της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας. Σε πολλές περιπτώσεις οι υποψήφιοι ήδη συμμετέχουν χωρίς κάποια κομματική ή ιδεολογική ταμπέλα, συνεπώς το μόνο που απομένει είναι η θεσμοθέτηση της πρακτικής με σχετικό νόμο, με τον οποίο θα απαγορεύεται αυστηρά στα κόμματα να παρεμβαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Η πραγματική πολιτική αποκέντρωση αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τη χώρα μας.

Related posts

Leave a Reply