Ανεξαρτησία δικαστικής εξουσίας
10 Ιδέες

Ανεξαρτησία δικαστικής εξουσίας 

Oι προαγωγές στις θέσεις του προέδρου και του αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, με επιλογή μεταξύ των μελών του αντίστοιχου ανώτατου δικαστηρίου, όπως νόμος ορίζει.
Σύνταγμα των Ελλήνων
άρθρο 90 παρ.5

Η φράση κλειδί εδώ, για τον ορισμό των προσώπων που θα καταλάβουν τις ανώτατες θέσεις της Δικαστικής Εξουσίας, που κατά τα άλλα είναι “ισότιμη” με την Εκτελεστική,  είναι η “πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου”. Με άλλα λόγια, η Εκτελεστική Εξουσία (δηλαδή η κυβέρνηση) διορίζει την ηγεσία της Δικαστικής, ακυρώνοντας έτσι την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Είναι απαράδεκτο οι πολιτικοί να διορίζουν τους ανώτατους δικαστικούς διότι έτσι η Δικαιοσύνη τίθεται υπό την κηδεμονία τους. Χρειαζόμαστε ανεξάρτητη Δικαιοσύνη στη χώρα και για αυτό απαιτείται το δικαστικό σώμα να επιλέγει μόνο του και να αναδεικνύει εκ των μελών του τους ανώτατους δικαστικούς της Ελλάδας, για να είναι αυτοί σε θέση να ασκούν αποτελεσματικό έλεγχο στην Εκτελεστική και Νομοθετική Εξουσία και τους πολιτικούς εν γένει. Επιπλέον τα μέλη των ανώτατων δικαστικών σωμάτων πρέπει να έχουν συγκεκριμένη θητεία και να μην είναι ισόβια όπως συμβαίνει σήμερα. Οι ισόβιες θέσεις και η μονιμότητα οδηγούν σε φθορά των θεσμών.

H πειθαρχική εξουσία στους δικαστικούς λειτουργούς, από το βαθμό του αρεοπαγίτη ή αντεισαγγελέα του Aρείου Πάγου και πάνω, ή στους αντίστοιχους με αυτούς, ασκείται από ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο, όπως νόμος ορίζει.
Σύνταγμα των Ελλήνων
αρθρο 91 παρ.1

Ο πειθαρχικός έλεγχος των δικαστικών στη χώρα από πολιτικούς οδηγεί στην επιρροή και τον άμεσο έλεγχο της Δικαιοσύνης. Δεν μπορεί οι μόνοι που θα μπορούσαν δυνητικά να ελέγξουν ποινικά τους πολιτικούς, να ελέγχονται πειθαρχικά από αυτούς! Για τον λόγο αυτό έχουν καταλήξει σήμερα οι πολιτικοί και οι κυβερνώντες να βρίσκονται υπεράνω νόμου. Πειθαρχικό έλεγχο στους δικαστικούς πρέπει να ασκεί αποκλειστικά το ίδιο το δικαστικό σώμα (όπως αντιστοίχως πειθαρχικό έλεγχο στους βουλευτές ασκεί το βουλευτικό σώμα). Εν κατακλείδι, το δικαστικό σώμα πρέπει να έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να διορίζει, μετακινεί, προάγει και τιμωρεί τα μέλη του.

Next

Ανεξαρτησία δικαστικής εξουσίας

Related posts

Leave a Reply