10 Ιδέες

Δημοκρατικά κόμματα 

Τα κόμματα οφείλουν να υιοθετήσουν δημοκρατικές εσωτερικές δομές με εκδημοκρατισμό του τρόπου λειτουργίας, των εσωκομματικών εκλογών και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων τους. Σε μια δημοκρατική…

10 Ιδέες

Ισότητα 

O βουλευτής διώκεται μόνο για συκοφαντική δυσφήμηση, κατά το νόμο, ύστερα από άδεια της Bουλής. Σύνταγμα των Ελλήνων άρθρο 61 παρ.2…