Ποιος ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου και γιατί είναι σημαντική η συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές
ΑΡΘΡΑ

Ποιος ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου και γιατί είναι σημαντική η συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές 

Στις 26 Μαΐου οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να ψηφίσουν για την ανάδειξη των εθνικών εκπροσώπων τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δυστυχώς, οι Ευρωεκλογές υποτιμούνται από μεγάλο μέρος των πολιτών, ίσως επειδή η πραγματικότητα και οι εξελίξεις στις Βρυξέλλες βρίσκονται μακριά από την πραγματικότητα πολλών κρατών-μελών της Ε.Ε. Το 2014 το ποσοστό συμμετοχής των Ελλήνων στις εκλογές ήταν 59.97% ενώ το 1981, έτος ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ, καταγράφηκε αρκετά υψηλό ποσοστό, ύψους 80,59%.Παρόλα αυτά, οι Έλληνες πολίτες φαίνεται να συμμετέχουν περισσότερο στις εκλογές σε σύγκριση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη όπως η Γερμανία και η Γαλλία.

Αξίζει αρχικά να σημειωθεί ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι θεσμικός, έχει ως σκοπό τη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών που επηρεάζουν την καθημερινότητα μας. Διαθέτει 3 εξουσίες: νομοθετική, εποπτική μέσω του δημοκρατικού ελέγχου επί των υπολοίπων θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. και τέλος δημοσιονομική, μέσω της έγκρισης του προϋπολογισμού της Ε.Ε. Πρόκειται για τον εκφραστή της δημοκρατίας, συνεπώς τα μέλη του θα πρέπει ιδανικά να είναι πλήρως καταρτισμένοι, να γνωρίζουν την ιστορία και την λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών, καθώς και την διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Οι Ευρωεκλογές έχουν δέουσα σημασία για το μέλλον της χώρας μας, καθώς οι εκπρόσωποι μας έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε μόνιμες και ειδικές κοινοβουλευτικές επιτροπές όπου ασχολούνται με εξειδικευμένα θέματα (Ασφάλεια και Άμυνα, Οικονομική και Νομισματική Πολιτική, Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις, Αλιεία κτλ.), οι οποίες εισηγούνται νομοθετικές προτάσεις, προτείνουν τροπολογίες και συγκροτούν διαπραγματευτικές ομάδες σχετικά με νομοθετικά θέματα της Ε.Ε. Επίσης, μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις ως μονάδα ή σε συνεργασία με Ευρωβουλευτές άλλων κρατών, με αίτημα προφορικής ή γραπτής απάντησης στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σχετικά με επίκαιρα θέματα που θεωρούν οι ίδιοι σημαντικά.

Είναι γεγονός πως επικρατεί άγνοια των ψηφοφόρων σχετικά με τα προλεχθέντα καθώς και σχετικά με τη δραστηριότητα πρώην και νυν Ευρωβουλευτών. Επομένως, πολλοί ψηφοφόροι δεν διαθέτουν τα σωστά κριτήρια ψήφου. Γι’ αυτό το λόγο, κάποιοι από τους εν ενεργεία Ευρωβουλευτές που εκπροσωπούν την χώρα μας είχαν επαγγελματική δραστηριότητα και βιογραφικό που είναι εντελώς ασύνδετα με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο αφορά στην Ε.Ε. Ως αποτέλεσμα, απέχουν από τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και είναι εμφανές ότι επιδιώκουν μόνο το προσωπικό τους συμφέρον. Επιπλέον, υπάρχουν μέλη που εκπροσωπούν ακραίες πολιτικές ομάδες. Είναι φανερό, ότι και οι δύο αυτές κατηγορίες είναι άκρως επικίνδυνες αφενός για το μέλλον της χώρας μας και το μέλλον της Ευρώπης, αφετέρου για τον θεσμό της δημοκρατίας.

Συμπερασματικά, η συμμετοχή στις Ευρωεκλογές του Μαΐου είναι απαραίτητη και καθοριστική για την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές τις οποίες καλείται η χώρα μας να εντάξει στο εσωτερικό εθνικό δίκαιο και έπειτα να εφαρμόσει, επηρεάζουν τα δικαιώματα και την καθημερινότητα μας. Η φωνή μας στην Ε.Ε. είναι οι Ευρωβουλευτές, συνεπώς ο κάθε πολίτης οφείλει να ενημερωθεί για τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για το βιογραφικό των υποψηφίων και τη δραστηριότητα τους, να συμμετέχει στις εκλογές και να ψηφίσει τους αξιότερους όλων.

  • Κατερίνα Μετιτανίδου

Related posts

Leave a Reply