Το δ ξεκινά συμμετοχικές διαδικασίες διαβούλευσης με τους πολίτες
ΑΡΘΡΑ

Το δ ξεκινά συμμετοχικές διαδικασίες διαβούλευσης με τους πολίτες 

Μία από τις βασικές ιδέες του κινήματός μας είναι η ανάγκη για υποχρεωτική διαβούλευση των πολιτικών με τους πολίτες, πριν από κάθε σημαντική πολιτική απόφαση.

Συγκεκριμένα, οι κυβερνώντες, οι βουλευτές και οι λοιποί εκλεγμένοι σε εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο οφείλουν να λαμβάνουν αποφάσεις επί σημαντικών θεμάτων, μόνο και πάντα κατόπιν διαβούλευσης με τους πολίτες, στους οποίους και οφείλουν να λογοδοτούν. Δεν υπάρχουν λευκές επιταγές σε μια δημοκρατία. Ο τρόπος και η μέθοδος αυτής της διαβούλευσης μπορεί να ποικίλλει, αλλά πρέπει όλες οι σχετικές διαδικασίες να είναι θεσμοθετημένες και να τηρούνται στο έπακρο. Σε τοπικό επίπεδο μπορούν να αξιοποιηθούν οι γενικές συνελεύσεις των τοπικών κοινωνιών που ήδη προβλέπονται από την νομοθεσία, αλλά με δεσμευτική και όχι συμβουλευτική ισχύ όπως, αντιδημοκρατικά ισχύει σήμερα. Σε εθνικό επίπεδο, οι βουλευτές οφείλουν για μείζονα θέματα της επικαιρότητας (οικονομικό, μεταναστευτικό, κ.ά.) να απευθύνονται στους πολίτες της περιφέρειας τους και να υιοθετούν τις απόψεις της συνέλευσης των πολιτών. Αντί δηλαδή να υποτάσσονται στην ανελεύθερη κομματική γραμμή ή να ψηφίζουν κατά συνείδηση ως μονάδες, αγνοώντας τη βούληση των ψηφοφόρων τους, να επιλέγουν τη μοναδική δημοκρατική επιλογή και να εκφράζουν απόλυτα τη βούληση των ανθρώπων που φέρονται πως εκπροσωπούν.

Το δέλτα – πολιτική επανάσταση, αποφασίζει να αποδείξει εμπράκτως στην κοινωνία και το πολιτικό σύστημα, πως το δημοκρατικό εργαλείο της διαβούλευσης είναι ρεαλιστικό, επιτακτικό και εύκολο. Σε μία εποχή επικοινωνίας και τεχνολογιών, μόνο τα ολιγαρχικά – κοινοβουλευτικά συστήματα αρνούνται τις συμμετοχικές διαδικασίες όπως είναι η διαβούλευση. Ας τους δείξουμε τι σημαίνει δημοκρατία.

Εκφράζοντας την ανάγκη και την επιθυμία των υποστηρικτών του δ για να προχωρήσουμε στην υιοθέτηση πολιτικών ιδεών και θέσεων για το κίνημα, αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε τη διαδικτυακή πλατφόρμα μας στο Facebook, και συγκεκριμένα την ομάδα μας «Το δέλτα – υποστηρικτές», έτσι ώστε να ξεκινήσει ένας διάλογος που θα οδηγεί σε υιοθέτηση πολιτικών θέσεων από το κίνημα, οι οποίες θα είναι προϊόν διαβούλευσης και συμμετοχικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Οι πολίτες θα αποφασίζουν.

Η διαβούλευση για το εκάστοτε ζήτημα θα είναι δεσμευτική για το δ, και άρα πρόκειται για μια διαυγή διαδικασία συνδιαμόρφωσης των θέσεων του δημοκρατικού μας κινήματος, μέσω ανοιχτών και διαφανών διαδικασιών.

Επικουρικά, για όσους υποστηρικτές μας δεν διαθέτουν λογαριασμό στο Facebook, υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής και μέσω email, με μία απλή εγγραφή εδώ.

Ξεκινάμε και αποφασίζουμε μαζί για τις πολιτικές μας ιδέες, για τα ιδανικά αλλά και για τα όνειρα μας σε αυτή την όμορφη χώρα. Βιώνουμε όλοι μαζί την ένυλη δημοκρατία μέσω των διαχρονικών αρχών του διαλόγου, της παρρησίας και της ισηγορίας. 

Οι δυνάμεις της διαφθοράς και της παρακμής καλούν την κοινωνία σε στασιμότητα, αλλά τελειώσαμε με τη στασιμότητα. Η αλλαγή έρχεται, η πολιτική επανάσταση ξεκίνησε.

Η πολιτική επιστρέφει τώρα στους πολίτες. Πάρε μέρος στο www.facebook.com/groups/todelta/

Related posts

Leave a Reply