ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ 

Του Παναγιώτη Μπαλακτάρη, δικηγόρος ΔΣΑ Η πρώτη πράξη της Μεταπολίτευσης ήταν η τραγωδία στην Κύπρο το θέρος του 1974. Τότε…