ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το δέλτα είναι μια πρωτοβουλία πολιτών που στόχο έχει την αλλαγή ολόκληρου του πολιτικού συστήματος και την αναζήτηση οριστικών λύσεων στα προβλήματα της χώρας μας.
Το δέλτα αποτελεί μια ζωντανή, πολιτική επανάσταση.

testhumans3.png

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Οι υποστηρικτές μας είναι όλοι όσοι έχουν δηλώσει την υποστήριξη τους συμπληρώνοντας και επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία τους. Επιπλέον, το δέλτα υποστηρίζεται και από διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.
testhumans2.png

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Το κίνημα τρέφεται από το πάθος, το χρόνο και τη δημιουργία των ανθρώπων που το αποτελούν. Οι εθελοντές είναι οι πολίτες οι οποίοι «τρέχουν» την πολιτική μας επανάσταση και χωρίζονται σε βαθμίδες βάσει της συμμετοχής τους.

Γίνε υποστηρικτής

Μέσω email

Με την αύξηση του αριθμού των υποστηρικτών αυξάνονται αντίστοιχα οι δράσεις και οι δεσμεύσεις μας. Το δέλτα είναι μια κινηματικού τύπου εκστρατεία, της οποίας κινητήριος δύναμη αποτελεί αποκλειστικά η συμμετοχή και η υποστήριξη των πολιτών. Ως υποστηρικτές ορίζονται όλοι οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι έχουν δηλώσει την υποστήριξη τους στο δέλτα έχοντας μοιραστεί και επιβεβαιώσει τα προσωπικά τους στοιχεία. Όσο αυξάνονται οι υποστηρικτές τόσο κλιμακώνεται και η πίεση προς το πολιτικό σύστημα. Βοήθησε και εσύ ώστε να γίνουν οι αναγκαίες για όλους μας πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Έχεις τη δύναμη!  

Δήλωσε την υποστήριξη σου στο δέλτα συμπληρώνοντας τα στοιχεία  σου στην παρακάτω φόρμα (τα στοιχεία σου θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την επικοινωνία σου με το δέλτα).

 

Γίνε εθελοντής

Εθελοντική δράση στο δέλτα

Οι εθελοντές αποτελούν την κινητήριο δύναμη του δέλτα. Κάθε εθελοντής ανήκει αυτόματα και σε μια μεγαλύτερη βαθμίδα εθελοντών βάσει του χρόνου που διαθέτει και της φύσης της εθελοντικής δράσης που προσφέρει στο δέλτα. Το δέλτα χρειάζεται την υποστήριξη όλων. Πάρε μέρος στην πρώτη πανελλήνια πολιτική εκστρατεία και ζήσε στην καρδιά των εξελίξεων!

Στείλε μας μήνυμα για να γίνεις εθελοντής!

επικοινωνια