• Τα κόμματα έχουν δικαίωμα στην οικονομική τους ενίσχυση από το Κράτος για τις εκλογικές και λειτουργικές τους δαπάνες, όπως νόμος ορίζει.
    vouli.png
    αρθρο 29 παρ.2συνταγμα των ελληνων

Τα κόμματα αποφασίζουν από μόνα τους το ποσό που θα τους δοθεί ως επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή λεφτά των φορολογουμένων πολιτών. Από τη στιγμή που αρκετοί πολίτες αρνούνται να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία ή δεν τα αποδέχονται και τα καταψηφίζουν, είναι αδιανόητο να τα πληρώνουν για να τα συντηρούν. Τα κόμματα έχουν ή μπορούν να έχουν ίδια έσοδα και πρέπει να περιοριστούν σε αυτά για την πρόσληψη κομματικών στελεχών, την ενοικίαση πολιτικών γραφείων και για οποιαδήποτε άλλη οικονομική τους ανάγκη και δραστηριότητα. Επειδή υπάρχει συνταγματική πρόβλεψη, μέχρι να αλλάξει το Σύνταγμα, για την επίλυση του εν λόγω ζητήματος, μπορεί να υπάρχει σχετικός νόμος ο οποίος να εκμηδενίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις των κομμάτων, ή μπορούν και μονομερώς τα κόμματα να επιστρέφουν τις εν λόγω επιχορηγήσεις στα ταμεία του κράτους. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να πάψει με κάθε νόμιμο τρόπο η χρηματοδότηση των κομμάτων από τον κρατικό προϋπολογισμό και από τα χρήματα των φορολογουμένων πολιτών.